[:nl]Vacature deelprojectmanager 20Creathon[:]

[:nl]

Voor de functie van deelprojectmanager 20Creathon zoeken we een nieuwsgierige en leergierige Fast Forward-trainee. Lees hieronder de inhoud van de opdracht!

Opdrachtomschrijving 20Creathon deelprojectmanager

Algemene informatie over Kennispark Twente & 20Creathon

  1. Kennispark Twente is gericht op het ontwikkelen, onderhouden en (laten) gebruiken van een innovatie ecosysteem voor Oost Nederland, dat voorziet in:
  • Het met-en-voor UT en Saxion aanjagen en versterken van spin-off activiteiten uit de kennisinstellingen.
  • Het in samenspraak met regionale bedrijven en instellingen adresseren van innovatie kansen en waar nodig en mogelijk samenwerkingsprogramma’s opzetten en (laten) uitvoeren
  • Het versterken en uitdragen van een ondernemend vestigingsklimaat, mede gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid (softlanding).
  1. Kennispark Twente is trekker van het 20Creathon project dat gericht is op het ontwikkelen van ICT-gedreven diensten en producten die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van aandachtsgebieden zijn: veiligheid, cultuur, natuur, duurzaamheid en smart cities. Naast Kennispark Twente (Penvoerder) zijn onder andere Saxion, de Universiteit Twente, NDIX, Gemgids en Kick-M partner in het 20Creathon project. Om tot oplossingen te komen worden creatieve marathons (Creathons) georganiseerd, waarbij gedurende 1 of enkele dagen (weekends) in teams wordt gewerkt aan oplossingen voor vooraf omschreven vragen (Challenges). (open) Datasets en social media worden daarbij als bijzondere inspiratiebron gebruikt. Aan het eind van het de Creathon pitchen de teams hun resultaten voor een jury van professionals. Voor de winnaars zijn prijzen beschikbaar en veelbelovende ideeën worden in samenwerking met Kennispark Twente en externe stakeholders (bedrijven en/of publieke organisaties) verder doorontwikkeld naar marktintroductie.
  2. In de eerste helft van het 20Creathon project zijn de fundamenten gelegd voor het gebruik van Creathons als innovatie-versneller voor maatschappelijke ICT diensten. In de komende periode wordt daarop voortgebouwd. Enerzijds door de feitelijke organisatie van enkele Creathons met een verdere groei van het aantal deelnemers per evenement en anderzijds door de ontwikkeling van een ‘20Creathon Community’ van belanghebbende partijen en geïnteresseerden studenten en creatieve ondernemers die een bijdrage willen leveren aan oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken.

Opdrachtomschrijving 20Creathon deelprojectmanager
De trainee zal deel gaan uitmaken van het projectteam 20Creathon en dagelijks samenwerken met de 20Creathon projectleider en andere Kennispark Twente collega’s. De trainee wordt lid van de 20Creathon stuurgroep waarin de partners besluiten nemen over de verdere ontwikkeling van het programma.

Als 20Creathon deelproject manager krijg je de volgende taken en rollen:

  • je wordt verantwoordelijk voor het van A tot Z uitvoeren, coördineren, en evalueren van een of enkele Creathons die in de loop van 2017 worden georganiseerd. Je maakt hierbij gebruik van de templates en draaiboeken die hiervoor zijn opgesteld; je zorgt voor de (logistieke) planning, organisatie en troubleshooting rondom de events en houdt contact met leveranciers zoals locatiebeheerders, fotograaf en cateraars. Je zorgt ervoor dat de evenementen soepel verlopen door tijdig passende maatregelen te nemen en problemen op te lossen.
  • je sluit aan bij het communicatieplan 20Creathon dat door partner NDIX werd ontwikkeld en geïmplementeerd. Je zorgt voor continuïteit in deze werkzaamheden door afstemming met de communicatiemedewerkers van de 20Creathon partners. Je ondersteunt de 20Creathon communicatie trainee bij NDIX met de opzet van een 20Creathon community en neemt na verloop van tijd verantwoordelijkheden hierin over.
  • Je verbetert voortdurend de kwaliteit van de evenementen door evaluatie en rapportage van bevindingen bij alle betrokkenen van het evenement, en aanbevelingen voor verbeteringen die je zoveel mogelijk zelf probeert te implementeren.

Werkvelden:
Je krijgt de kans om in een breed werkveld ervaring op te doen met werken in teamverband. Projectmanagement en evenementenmanagement, teambuilding, planvorming en werkafspraken, verslaglegging, communicatiemiddelen, stakeholder benadering. Je maakt hierbij gebruik van protocollen, templates en draaiboeken die in het eerste jaar van het 20Creathon project zijn ontwikkeld. Als 20Creathon trainee kun je je netwerk in korte tijd uitbreiden met de verschillende 20Creathon partners en een groeiend aantal bedrijven en instellingen dat bij de evenementen betrokken is geweest en nog wordt betrokken.

Competenties van de trainee:
● Stressbestendig: kunnen werken met strakke deadlines en planningen
● Flexibel: geen 9-tot-5 mentaliteit, werken in weekenden (tijdens events)
● Nauwkeurig: vergeet geen details
● Probleemoplossend: in staat problemen snel en efficiënt op te lossen
● Communicatief vaardig: op verschillende niveaus met o.a. leveranciers, intern organisatieteam, deelnemers.
● Organisatorische vaardigheden
● Project Management: teamwork, timemanagement en planningsvaardigheden
● Representatief
● Engelse taal: een aantal van de evenementen zijn Engelstalig, beheersing van de Engelse taal (lezen en schrijven en spreken) is vereist.

Duur: 8 maanden (aanvang begin 2017)
Locatie: Kennispark Twente, Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
Wilbert Pontenagel, projectleider 20Creathon: w.pontenagel@kennispark.nl
of
Tim Klaver, projectmanager Fast Forward traineeships: t.klaver@saxion.nl[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *